Afyonkarahisar Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve Gün FM işbirliğinde süren Nüfus Saati programına Çobanlar İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Necip Akarslan konuk oldu. Akarslan kurumlarında sunulan iş ve işlemlerle ilgili bilgiler verdi.

Gözden kaçırmayın

Demokrasi illa ki demokrasiDemokrasi illa ki demokrasi

Programda adres bildiriminin neden önemli olduğuna değinen Akarslan, “Adres bildirimi, kişinin yerleşim yeri adresini, varsa diğer adresini, adres değişikliklerini mevzuatta belirtilen şekil ve şartlara uygun olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kaydedilmek üzere bildirmesidir. Türk Medeni Kanunu’nda, kişiler, kuruluşlar ve yargı makamları açısından haklar, yükümlülükler, sorumluluklar, görevler ve yetkiler düzenlenirken, yerleşim yeri kavramına atıfta bulunulmaktadır. Yerleşim yeri düzenlemelerde belirleyici role sahiptir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 52’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında, ‘Kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres bilgilerini esas alırlar’ denilmektedir. En başta afet ve acil durumların önlenmesi ve felaket anı ve sonrasındaki karar alma süreçlerinde insan ve mekan arasındaki ilişkilerin süratle çözümlenmesi gerekmektedir. Anayasa’dan ve yasalardan kaynaklanan hakların kullanılması, sağlık, eğitim, güvenlik, ekonomi, bankacılık, iletişim, ulaştırma, altyapı, enerji gibi hayatın her anını etkileyen hizmetlerin analizi, planlanması ve sunumu adres kayıtlarının tutulması ve bildirimiyle ilgilidir. Adres bildirimi bu nedenle önemlidir” diye konuştu.

Adres bildirimi nereye yapılır?

Adres bildirimi nereye yapılır sorusunu yanıtlayan Akaraslan, “Adres bildirimi, yurt içinde nüfus müdürlüklerine, hizmet alımı ile ilgili başvuru sırasında, Bakanlıkça belirlenen adrese dayalı hizmet sunan kuruluşlara da adres değişikliği bildiriminde bulunulabilir. Yurt dışında yaşıyorsanız adres bildiriminizi dış temsilciliklere yapabilirsiniz. Adres bildiriminizi, belirli koşullar altında e-devletten de gerçekleştirebilirsiniz” dedi.

E-Devletten sunulan hizmetler nelerdir?

E-Devlet kapısında adrese ilişkin sunulan hizmetleri sıralayan Akarslan, “Boş konuta adres değişikliği bildirimi, birlikte oturma için/muvafakatlı adres değişikliği bildirimi, birlikte oturma için muvafakat verme, aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama/doğrulama, diğer adres silme, tarihçeli yerleşim yeri ve diğer adres belgesi sorgulama/doğrulama ve NVİ adres bilgilerim E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir” diye konuştu.